Perly čchi-kungu III.

Materiály ke kurzu.

Při cvičení dodržujeme základní pravidla:

 • Cvičíme maximálně na 70% našeho maxima - tím zajistíme optimální účinky a uvolnění během cvičení.
 • Věnujeme se plně cvičení. Cvičíme vědomě, nikoli automaticky.

Popis cviků

Velký strom – úroveň srdce

 • Základní postoj je o něco širší. Chodidla nejsou rovnoběžně a špičky směřují více do středu. Kolena jsou o několik centimetrů níže. Ruce dáme na úroveň hrudníku. Dlaněmi k nám.
 • Mezi dlaněmi a hrudníkem si představíme kouli. Po chvilce tuto představu opustíme a soustředíme se na obraz stromu. Cvičíme 30min. a déle. Cvičení zakončíme zkoncentrováním a vložením koule do našeho hrudníku pomocí dlaní. Poté kouli vedeme dolů do spodní části břicha. Zde zůstaneme koncentrovaní 1min. a déle. Po skončení cviku provedeme masáž celého těla.

Vedení zlaté perly

 • Začneme cvikem Zlatá perla – 5 minut. Následně změníme pozici prstů narukou – palce se dotýkají a směřují nahoru.
 • Pomocí rukou a mysli vedeme uvnitř těla Zlatou perlu do hrudníku. Zde chvíli zůstaneme a zesílíme koncentraci. Následně vedeme perlu do spodní části břicha. Toto je jeden cyklus. Cvičíme 25 minut a déle.

Malý nebeský okruh

 • Výchozí poloha je stejná jako u zlaté perly. Ruce jsou opět položeny na spodní části břicha. Představíme si Zlatou perlu. Nyní je možné cvičit dvěma způsoby: za pomoci dýchání a za pomoci vědomí - bez návaznosti na
  dýchání.
 • 1. za pomoci dýchání - vedeme perlu z břicha do hráze. Při nádechu zatáhneme břicho, zlehka ho podepřeme rukama, stáhneme hýždě a sevřeme řiť. Vedeme perlu vzhůru páteří na vrchol hlavy. Nyní začneme vydechovat a vedeme perlu přední částí těla do dolu. Tento postupstále opakujeme. Cvičení zakončíme svedením perly do břicha. Doporučená délka cviku je 25 minut a déle.
 • 2. za pomoci vědomí – myšlenkově, působením vědomí vedeme perlu stejnou cestou jako za pomoci dýchání a na konec se vrací do břicha. Opět tento postup opakujeme. Cvičíme 25 minut a déle.
 • Obě varianty můžeme kombinovat. Nejlepší je začít s první a pokračovat druhou variantou.

Samoléčení

Základní postoj. Úplně se uvolníme a vnímáme pocity našeho těla. Poté tělu dáme pokyn, aby se hýbalo podle své potřeby. Necháme naše tělo svobodně hýbat. Cvičíme 15 minut.

Třesení tělem

Základní postoj. Zvedneme se na naše špičky na nohou. S uvolněním jdeme dolů, paty narazí na zem a způsobí třes těla. Představujeme si, že při dopaduna paty z nás starosti a vše špatné padá dolů a ztrácí se v zemi. Cvičíme 2 a více minut.

Aktivace a propojení nervových pletení

 1. Třeme dlaněmi o sebe. Položíme si ruce přes sebe na oblast těsně pod pupkem. Muži mají levou ruku dole a pravou na levé. Ženy si pokládají ruce opačně. Začneme masírovat ve směru hodinových ručiček. Délku masáže přizpůsobíme našim pocitům.
 2. Položíme si ruce přes sebe na hrudník a masírujeme.
 3. Vrátíme se k masáži břicha.
 4. Jednu ruku si položíme na spodní tan tchien – oblast těsně pod pupíkem a
  druhou položíme na hrudník – střední ten tchien. Vnímáme pocity pod rukama. Po několika minutách ruce vyměníme.

Děkuji za Váš zájem o čínská cvičení a absolvování třetí úrovně školy "Perly čchi-kungu". Přeji Vám hodně úspěchů během vlastní praxe. Martin Businský