Perly čchi-kungu I.

Následující druhá úroveň v Litoměřicích:

Materiály ke kurzu.

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Je pouze pro studenty Perel čchi-kungu. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Při cvičení dodržujeme základní pravidla:

  • Cvičíme maximálně na 70% našeho maxima - tím zajistíme optimální účinky a uvolnění během cvičení.
  • Věnujeme se plně cvičení. Cvičíme vědomě, nikoli automaticky.

Základní postoj

Postavíme se a rozkročíme na šíři ramen, chodidla jsou rovnoběžně, lehce pokrčíme kolena, podsadíme pánev, páteř je v přirozené poloze a nerovnáme ji do přímky, hlava je vzpřímená a lehce pokrčená dolů, jazyk je na horním patru, ruce jsou volně podél těla a v podpaždí máme prostor ve velikosti pinpongového míčku. V postoji se uvolníme.

Přípravné cviky

Masáž prstů na rukou a nohou: provádíme vždy před cvičením

Použijeme náš ukazováček a prostředníček na pravé ruce jako škrabku.

Začínáme masírovat na levé ruce od palce k malíčku. Začínáme u základny každého prstu- mezi ukazováčkem a prostředníčkem ho zmáčkneme a vedeme je po prstu k jeho konci. Každý prst minimálně 2x. To samé provedeme na pravé ruce.

Na nohou provedeme masáž takto: představíme si, že stojíme v písku a pomocí prstů ho začínáme nabírat pohybem k nám, povolíme naše prsty a opakujeme 8x . Další variantou je masáž prstů na nohou patou druhé nohy, opakujeme nejméně 2x.

Zlatý cvik

Čínský drak

Sestava

Ukázka sestavy osm kusů brokátů bez mezicviku:

Mezicvik:

Mezi každým jednotlivým kusem provádíme tento cvik – základní postoj, pravou nohu přisuneme k levé a s nádechem začneme zvedat ruce dlaněmi vzhůru, nabíráme sílu z přírody a nad hlavou ji zkoncentrujeme do koule, kterou máme mezi oběma dlaněmi, kouli vedeme skrze celé tělo od hlavy do chodidel a následně do země , dlaně jsou otočeny směrem k zemi, provádíme pouze jednou.

Popis cviků sestavy:

1 kus

Regulujeme jím všechny vnitřní orgány. Ovlivňujeme trávení, vylučovací soustavu a dýchací soustavu. Základní postoj, propleťte prsty před tělem s dlaněmi vzhůru, s nádechem vedeme ruce směrem vzhůru do natažení nad naší hlavu– ruce jsou spojené a obrácené dlaněmi k obloze, v této poloze se zastavíme a s výdechem se vracíme zpět do výchozí pozice, pociťujeme rozdíl mezi napětím a uvolněním, opakujeme 8x až 24x – podle času a potřeby.

2 kus

Napínání luku do obou stran: ovlivňuje hrudník, srdce a plíce, zesiluje naše svaly a šlachy na nohou a pánevním pletenci Zaujmeme pozici jezdce. Je to náročnější pozice , proto si ji přizpůsobíme podle našich možností a postupnou praxí se dostaneme do hlubokého postoje, který je nejvíce účinný. V pozici jezdce zkřížíme ruce před sebou na úrovni hrudníku, pravá ruka (ruka co napíná tětivu) je vzdálenější a budeme s ní současně s výdechem napínat tětivu, otočíme hlavu na levou stranu a přestavíme si , že držíme luk a začneme ho napínat , pohled míří na vzdálený cíl, levá ruka je konečné pozici natažená, hřbet ruky směřuje k nám a ukazováček s prsteníčkem jsou spojeny, ostatní prsty jsou uvolněné, pravá ruka je v pozici napnuté tětivy, poté se vracíme do výchozí polohy současně s nádechem, to same opakujeme na pravou stranu, celkem cvičíme 4x až 12x na levou stranu a 4x až 12x na pravou.

3 kus

Ovlivňuje a obnovuje funkčnost jater, žaludku, sleziny a žlučníku, srdce. Zaujmeme základní postoj, ruce umístíme před naše tělo dlaněmi vhůru a to přibližně ve výši spodního konce hrudní kosti, s nádechem zvedáme levou ruku vzhůru do vpažení a zároveň pravou rukou vedeme směrem dolů s dlaní otočenou k zemi, ruce v konečných pozicích současně protáhneme a s výdechem se vracíme zpět do výchozí polohy, opakujeme znovu, ale s tím rozdílem, že pravá ruka jde vzhůru a levá dolů, opakujeme střídavě na každou stranu 4x až 12x

4 kus

Ohlédnutí vzad a pohled vpřed: posiluje centrální nervový system, zvyšuje cirkulaci krve do hlavy, aktivuje oční bulvy a krční svaly, vyrovnává duševní stav. Základní postoj, s nádechem začneme otáčet hlavou směrem vzad a to nejdále kam to jde- ramena se nehýbají, naše oči se dívají take vzad, představíme si, že se díváme na něco nepříjemného, s výdechem se vracíme do výchozí polohy a v této poloze se díváme do příjemné a pozitivní budoucnosti. Další varianta: při pohledu vzad a před si nic nepředstavujeme a plně se věnujeme pohledům( našemu zraku). Opakujeme střídavě na každou stranu 4x až 12x.

5 kus

Je zaměřen na upravení funkce plic, posiluje bránici, zbavuje organismus přebytečného horka. Pozice jezdce – zaujmeme pozici podle našich možností, položíme dlaně na naše stehna blíže ke kolenům, palce směřují vzad a ostatní prsty vpřed, s výdechem se natáčíme na levou stranu, zatlačíme rukou na levé stehno a snažíme více vydechnout – tlak ruky na naše stehno nám v tom pomůže, poté začneme nadechovat a vracet se do výchozí polohy, to samé provedeme na pravou stranu, opakujeme střídavě na každou stranu 4x až 12x.

6 kus

Posilování funkce ledvin, zvyšování pohyblivosti těla. Základní postoj, na každé ruce spojíme konečky všech prstů, hřbety rukou si položíme na oblast ledvin a masírujeme, s nádechem narovnáme nohy a lehce se zakloníme, hřbety rukou zatláčí na oblast ledvin, s výdechem se předkláníme a dlaně rukou vedeme po našem těle – hýždích, zadní straně nohou až ke kotníkům, kde se na chvíli zastavíme a tuto pozici procítíme, s nádechem se vracíme zpět a postup opakujeme 8-24x.

7 kus

Údery pěstí: zvyšuje cirkulace krve, cvičí aktivní postoj k životu a vytváří naší mentální sílu a ochranu – wej čchi. Pozice jezdce, sevřeme ruce v pěsti, dáme je k našim bokům, hřbety rukou směřují dolů, začínáme úderem vpřed levou rukou, při úderu vydechujeme, v konečné pozici otevřeme dlaň a sílu vydanou do úderu si imaginárně vezmeme zpět a sevřeme opět ruku v pěst, s nádechem vracíme ruku k našemu boku, to samé učiníme pravou rukou, poté otočíme hlavu do leva a směřujeme úder vlevo, vrátíme se a další úder směřuje vpravo, následuje opakování úderů levou a poté pravou rukou směrem vpřed, vše zakončíme současnými údery levou i pravou rukou do stran. Opakujeme 1-3x.

8 kus

Reguluje jím celý organismus, posilujeme stabilizační systém těla, ve kterém se ukládá a proudí čchi. Základní postoj, stejně jako při šestém cviku spojíme na každé ruce všechny prsty a položíme hřbety rukou na oblast ledvin a masírujeme, s nádechem se zvedáme na špičky a lehce se zakláníme a současně tlačíme hřbety rukou na naše ledviny, na špičkách vydržíme 2-3 sekundy a s výdechem se vracíme, opakujeme 8-24x.

Zhan Zhuang čchi-kung (sloupy)– hlavní cvičení

Cviky vedou k pokročilým úrovním čchi-kungu. V následující podobě jsou méně náročné a připravují cvičence k pokročilé praxi.

1. Pozice – základní postoj, zavřeme oči a koncentrujeme se do
spodního tan-tchienu – do spodní časti břicha, cvičíme 2-10 minut

2. Pozice – základní postoj, zavřeme oči, ruce dáme před naše
břicho představíme si mezi rukama a břichem kouli, cvičíme - 2-10
minut. Cvičení zakončíme vložením koule čchi do spodního břicha.

3. Pozice – základní postoj, zavřeme oči, ruce jsou přibližně na
úrovni našich boků, dlaně směřují k zemi a prsty do boku, představíme
si , že stojíme v řece a pod každou rukou máme kouli, které držíme na
hladině a nesmějí nám odplout, cvičíme 2-10 minut. Cvičení zakončíme
spojením obou koulí z čchi a vložením do spodní části břicha.

4. Pozice - základní postoj, zavřeme oči, dáme ruce dlaněmi naproti hrudníku
a představíme si mezi nimi kouli. Cvičíme 2-10 minut. Cvičení
zakončíme vložením koule čchi do hrudníku a následně vedem do spodní části
břicha.

5.  Pozice -základní postoj, zavřeme oči, ruce dáme na úroveň naší hlavy,
dlaně jsou směrem k hlavě a představíme si mezi hlavou a dlaněmi
kouli. Cvičíme 2-10 minut. Cvičení zakončíme vložením koule čchi do
hlavy a následně vedeme do spodní části břicha.

Doplnění:

Cviky vždy zakončujeme zkoncentrováním a vedením energetické kuličky do spodní části břicha.
Naše cvičení zaměříme nejvíce na první a druhou pozici. Pokud nám to je příjemné, můžeme cvičení prodloužit.

Další možností je postupně cvičit jednotlivé pozice za sebou. Po 2 až 10 minutách na každou z nich. Po páté pozici zakončujeme cvičení pozicí první.

Cvičení zabere 12 - 60 minut. Cvičíme buď v daném pořadí (1,2,3,4,5,1) nebo existuje ještě jedna účinná varianta. Provádí se v pořadí – 1,4,5,3,2 a 1.

Podpůrné a doplňující cviky

1. Posílení ledvin pomocí horkých rukou: Základní postoj, spojíme
naše dlaně a začneme je o sebe třít do pocitu tepla nebo horka. Poté
položíme horké dlaně na oblast ledvin a vnímáme jak teplo proniká
do našich ledvin. Opakujeme 3x až 24x

2. Posílení ledvin pomocí masáže: Základní postoj, spojíme naše
prsty na rukou, na každé ruce zvlášť, dotýkají se posledními články,
hřbety rukou položíme na naše ledviny, začneme je masírovat i
krouživými pohyby, masáž není časově omezena.

3. Masáž břicha: Stoj, sed můžeme zaujmout i pozici jezdce. Muži si dají
levou ruku na břicho a na ní pravou, ženy obráceně, kroužíme
dlaněmi na břiše ve směru hodinových ručiček (vpravo), používáme
k tomu nejen dlaně , ale také naši představivost, kterou mentálně
provádíme kruhy, zapojíme k tomu i svaly břicha - není to
jednoduché, proto nám stačí pouze snaha o tento pohyb a výsledek
cvičení bude výborný, postupem času to bude snadnější. Délka
masáže je na vás.

4. Aktivizace vnitřních orgánů poklepáváním: Sedíme nebo
stojíme. Poklepáváme naše břicho dlaněmi nebo prsty.

Závěrečná masáž

Můžeme ji využít jako samostatné cvičení. Odstraňuje napětí a neklid. Doporučuje se po každém intenzivnějším cvičení, po statických cvicích, v případě výskytu nepříjemných pocitů po cvičení.

Dlaně spojíme a třeme je o sebe do pocitu horka. Poté s nimi začneme masírovat obličej, poplácáme si hlavu od týlu k temeni, pročesáváme si vlasy pomocí prstů na rukou, provedeme masáž uší od shora dolů, proklepeme si levou a poté pravou ruku, proklepáme si přední část těla od klíčních kostí až po břicho, proklepeme si přední část nohou od z hora dolů, pokračujeme zadní částí nohou, ale začínáme na hýždích, proklepeme si záda – od bederní páteře směrem nahoru.

Děkuji za Váš zájem o čínská cvičení a absolvování první úrovně školy "Perly čchi-kungu". Přeji Vám hodně úspěchů během vlastní praxe. Martin Businský