Perly čchi-kungu II.

Nadcházející třetí úroveň v Litoměřicích:

Nadcházející třetí úroveň v Plzni:

Materiály ke kurzu.

(Pro absolventy druhé úrovně školy Perly čchi-kungu)

Při cvičení dodržujeme základní pravidla:

 • Cvičíme maximálně na 70% našeho maxima - tím zajistíme optimální účinky a uvolnění během cvičení.
 • Věnujeme se plně cvičení. Cvičíme vědomě, nikoli automaticky.

Sestava

Osm kusů brokátů.

Popis cviků sestavy

První kus.

 • Při zvedání rukou se zvedáme na špičky našich nohou, s výdechem se
  vracíme dolů a paty se vrátí na zem.
 • Při zvedání rukou je neproplétáme.
 • Při zvedání rukou jdeme opět na špičky, vracíme se na naše paty a ruce
  necháme nad hlavou a provedeme s výdechem naklonění trupu do leva, s
  nádechem se vrátíme do vzpřímené polohy, nyní provádíme výdech a náklon
  na levou stranu, vrátíme se do vpřímené polohy a následně vedeme ruce
  dolů.
 • Při zvedání rukou si představujeme, že máme obrovskou sílu a pomocí
  rukou podpíráme nebe.

Druhý kus.

 • Míříme a střílíme na jestřába v letu, terč atd...
 • Zvedáme se z pozice jezdce a při střelbě se do pozice jezdce vracíme.
 • Používáme prstová spojení – ukazováček a prsteníček jsou spojeny,
  ukazováček je narovnaný a ostatní prsty pokrčené.

Třetí kus.

 • Vedeme naše ruce v ose našeho těla do konečné polohy, představíme si
  sloup procházející našimi dlaněmi, který spojuje zemi a nebe.
 • Při zvedání levé ruky si přestavíme, že jsme medvědem a používáme
  prstová spojení medvěda – má dlouhé drápy. S levou rukou nahoře
  regulujeme fukci sleziny a žaludku – jde o element země a ten se pojí s
  symbolem medvěda.
 • Se zvedáním pravé ruky si představíme, že jsme tygrem a použijeme
  prstové spojení tygra – první články prstů jsou natažené a ostatní pokrčené.
  V této poloze regulujeme funkci jater – element dřevo a ten se pojí se
  symbolem tygra.
 • Při vedení rukou se natáčíme na stranu spodní ruky.

Čtvrtý kus.

 • Při otáčení hlavy vzad vydechujeme  a zároveň část naší pozornosti je na spodní části našich chodidel. Nohy jsou spojeny se zemí a stabilitou, proto při pohledu dozadu či na negativní stavy duše je
  nutné mít pevnou oporu – zem. Při návratu do výchozí polohy přidáváme
  koncentraci do spodní části břicha.
 • Ruce jsou na našich ledvinách.
 • Ruce máme pokrčené před tělem s dlaněmi vzhůru.
 • Hřebty rukou provádí masáž ledvin.

Pátý kus.

 • Základní postoj, s nádechem zvedáme pravou ruku nad hlavu – dlaň
  směřuje k obloze a výdechem nakláníme trup na levou stranu, pravá ruka se
  lehce povolí a ohne v lokti. S nádechem se narovnáme a pravá ruka jde
  směrem dolů a levá směrem nahoru, s výdechem pokračujeme na levou
  stranu.
 • Pozice jezdce, s výdechem se předkloníme na pravou stranu a
  pokračujeme na levou. Na levé straně zakončíme pohyb zatlačením levé ruky
  na nohu. S nádechem se vracíme v předklonění z levé strany na pravou a
  vrátíme se do výchozí polohy. S výdechem se předkloníme na levou stranu a
  pokračujeme pohybem na pravou stranu. Na pravé straně zatlačíme dlaní na
  nohu a dokončíme výdech. S nádechem se vracíme v předklonění na levou
  stranu a dokončíme pohyb ve výchozí pozici.
 • Během cvičení si představujeme , že jsme letícím orlem. Orel je prvek kov
  a pojí se plícemi.

Šestý kus.

 • Základní postoj, dlaně jsou směrem k zemi a s výdechem zatlačíme
  našimi dlaněmi k zemi, otočíme dlaně k nebi a s nádechem zvedáme obě
  ruce vzhůru, v oblasti hlavy přetočíme dlaně, abychom mohli pokračovat
  v pohybu, a s výdechem tlačíme k obloze. Při všech tlacích si mentálně
  představujeme těžké předměty, které se snažíme tlačit a zvedat.
  S nádechem se ohneme a chytneme naše prsty na nohou. 2-3 sekundy
  vydržíme a snažíme se cítit a zvýšit napětí v oblasti beder a ledvin.
  S nádechem se vracíme do výchozí polohy.
 • Během cvičení si představujeme, že jsme opicí. Opice je prvek voda a pojí
  se s ledvinami.

Sedmý kus.

 • Máme otevřené dlaně a více používáme mentální sílu.
 • Ruce v pozici tygra.
 • Ruce v pozici orla.
 • Pěst je v pozici s malíčkovou stranou směrem k zemi.
 • Pěst je v s palcem uvnitř dlaně.
 • Přestavíme si, že jsme drakem nebo bojovníkem.

Osmý kus.

 • Změna je pouze v poloze rukou
  - jsou dlaněmi položeny na našich ledvinách
  - ruce jsou před tělem pokrčené v loktech – ve výši spodní části hrudní kosti
  a s dlaněmi směřujícími k nebi
  - ruce jsou podél těla.
 • Cvičíme se zavřenýma očima
 • Představujeme si, že jsme sloupem či holí propojující zemi a nebe
 • Využíváme regulaci vnitřních orgánů wu – sing pomocí informační složky.
  Uvádíme elementy do pohybu pomocí transformujících obrazů: voda – opice,
  dřevo – tygr, oheň – drak, země – medvěd, kov – orel. Během cvičení
  sřídáme postupně jednotlivé obrazy v uvedeném pořadí – opice, tygr, drak,
  medvěd, orel a zakončujeme koloběh opět opicí – elementem vody.
  Postupnou praxí budeme schopni s jednotlivými zvířaty využít i variantu c)
  kdy si přestavíme, že jednotlivá zvířata drží hůl spojující zemi a nebe. Symbol
  hole (o hůl se opíráme) je spojen s naší vnitřní stabilitou, jistotou a sebeúctou
  a vede k tomuto uvědomění.

VELKÝ STROM

 • Zaujmeme základní postoj, máme zavřené oči, jazyk na horním patru, ruce si dáme dlaněmi směrem k našemu břichu – představíme si zde na chvíli kouli.  Kouli začneme zvětšovat do velikosti fotbalového míče, společně s zvětšováním koule se naše ruce oddalují a kopírují povrch koule.
 • Po chvíli opustíme tuto představu a vizualizujeme si, že jsme velkým stromem
  spojující zemi a nebe. Strom neustále roste a v tomto procesu nemá omezení.
 • Cvičíme 25 minut a déle. Cvik zakončíme zkoncentrováním naší koule mezi dlaněmi a břichem do spodní části břicha. Ženy pokládají na břicho nejdříve pravou ruku a na ní levou. Muži mají ruce obráceně. Zde zůstaneme koncentrování 1 minutu a déle. Poté otevřeme oči.
 • Po cviku provedeme závěrečnou masáž!

ZLATÁ PERLA

(Kultivace čchi)

Sedneme si na kraj židle. Záda jsou v přirozené poloze. Ruce položíme na spodní část břicha – stejně jako u stromu.

 • Pozornost a naší mysl máme v oblasti spodní části břicha. Vnímáme
  procesy, které se zde dějí. Nejčastěji ucítíme teplo. Nejdůležitější je
  pozornost v našem břichu! Proces bude poté sám probíhat!
 • Zde přidáváme vizualizaci zlaté perly ( dále může být červená, žlutá, ohnivá)   ve spodní části břicha. Díváme se na ní ze zadní části hlavy. Perla může měnit barvy a její vnímání kolísá – je to naprosto normální! Je vidět a není vidět – tyto stavy se střídají – chvíli ji vidíme a poté ji nevidíme.
  Jednou pomůckou je použitím rukou a představy zvětšování a zmenšování perly.

DÝCHÁNÍ TĚLEM

 • Pozice je libovolná. Můžeme sedět i ležet. Pozornost zaměříme na naše tělo. Vnímáme ho a to především kůži na celém těle. Mentálně si přestavíme na celé ploše naší kůže póry, které jsou otevřené.
 • Myšlenkově začneme nadechovat. Z nekonečna přes otevřené póry do našeho těla. Po nadechnutí
  póry uzavřeme a vnímáme sílu v našem těle. Po chvíli otevřeme póry a
  vydechujeme do nekonečna. Opakujeme 25 minut a déle.
 • Ze začátku můžeme dýchat v koordinaci s běžným dechem. Je to pomůcka,ale neměli bychom zůstat na této úrovni.

OCHRANNÝ CVIK A TRANSFORMUJÍCÍ CVIK

(Velmi důležitý)

 • Toto cvičení by se vám mělo stát pravidelnou součástí vaší čchi-kungové praxe. Pokud se objeví vedlejší účinky při cvičení, je možné využít už zmíněnou masáž, nebo ochranný cvik.
 • Sedneme si na židli se zkříženýma nohama. Můžeme se otočit směrem
  k východu. Ruce máme sepnuté před břichem nebo je máme podél těla.
  Zklidníme svoji mysl a zavřeme oči.
 • Začneme nadechovat nosem do našeho břicha. Během nádechu vnímáme chladný vzduch. Nadechneme se přibližně ze 60-70%. Nyní zadržíme dech a stáhneme svaly pánevního dna. Snažíme se zadržet dech co nejdéle, ale neprovádíme dlouhé zádrže ihned – je nutnési na zádrž dechu postupně zvyknout.
 • Potom začneme pomalu vydechovat nosem a uvolníme svaly pánevního dna. Cítíme, jak z nás odchází horkost nebo teplo.
 • Opakujeme 9x a vícekrát. Podle potřeby - čím cvičíme déle tím lépe. Tento cvik můžeme cvičit při jakémkoli sezení – v tramvaji, u televize, ve
  vlaku atd..

Děkuji za Váš zájem o čínská cvičení a absolvování druhé úrovně školy "Perly čchi-kungu". Přeji Vám hodně úspěchů během vlastní praxe. Martin Businský